K-podd
K-podd
Avsnitt

K-podd 49: Hur lät runinskrifterna?

Hur lät det när människor läste runinskrifter högt för varandra? Den frågan har nu Riksantikvarieämbetet tillsammans med runologen Maja Bäckvall skänkt ljus – eller snarare ljud. Maja Bäckvall har läst in ett urval av runinskrifter, inspelningar som nu finns tillgängliga på Wikimedia Commons. Hör henne berätta mer om vad vi vet om hur runinskrifterna lät i senaste avsnittet av K-podd!

Här berättar Riksantikvarieämbetets Marcus Smith om projektet.


Finns det någon som inte gillar runor och runinskrifter? Tydligen få bland K-bloggs läsare – våra inlägg om runinskrifter blir konsekvent de mest besökta och lockar flest kommentarer på bloggen. Men ett intresse för runor är inte begränsat till de trogna, skarpsinniga och attraktiva människorna som läser vår blogg. Med detta i åtanke har vi på Riksantikvarieämbetets enhet för Digital Förmedling drivit ett kort pilotprojekt under april-maj 2019 för att göra runmaterialet lite mer tillgängligt även för andra.

Öl 1 – Karlevistenen CC BY 4.0 Bengt A Lundberg / Riksantikvarieämbetet


Tanken med projektet var att spela in uppläsningar av ett antal olika runinskrifter på originalspråket, modern svenska och modern engelska, och sedan släppa ljudfilerna med öppen licens på Wikimedia Commons. Meningen var att inspelningarna på moderna språk skulle göra inskrifternas texter tillgängliga för dem som är synskadade eller har lässvårigheter. När det gäller fornspråken däremot var målet inte tillgänglighet i lika hög utsträckning, utan snarare allmänt intresse.

De urnordiska och vikingatida runinskrifterna representerar inte riktigt början på en skriftlig kultur i Norden, utan bevarar snarare ”stelnade” spår av de muntliga kulturerna på vikingatiden och tidigare vendel- och folkvandringstiderna, såsom en förhistorisk insekt har bevarats i bärnsten. Det är dock svårt för en lekman idag att föreställa sig, utifrån skriftliga translittereringar, hur sådana inskrifters budskap skulle ha kunnat låta på originalspråket hos dem som ristade och läste dem när de var nya. Meningen med det här pilotprojektets inspelningar var därför att överbrygga denna klyfta genom att ge en känsla för hur inskrifterna hade kunnat låta med rekonstruerat uttal.

Under två dagar vid mitten av april 2019 bjöd vi därför hit runologen Dr. Maja Bäckvall från Uppsala universitets Institution för Nordiska Språk, för att läsa upp ett urval av 27 inskrifter för inspelning. Majas runforskning de senaste åren har främst handlat om parstenar och flerstensmonument, samt runors bruk (och missbruk!) i populärkultur. Hon har även en egen podcast om runor på engelska, The Rune Cast, och har agerat konsult som expert på runor och fornnordiska språk för datorspelsföretag.

För att nå så många som möjligt gjordes urvalet av inskrifter i första hand utifrån listor på de mest besökta artiklarna om runinskrifter på svenska resp.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Riksantikvarieämbetet. Innehållet i podden är skapat av Riksantikvarieämbetet och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu