دانش و فنآوری
دانش و فنآوری

دانش و فنآوری

  دانش و فنآوری : خبرها و گزارش های علمی در رشته های گوناگون دانش بشری و پیشرفت‌های تازه در فنآوری‌های مختلف و نیز توجه خاص به محیط زیست موضوعات اساسی این مجلۀ رادیوئی را تشکیل می دهد. تهدیدات زیست محیطی در دوران ما از مهمترین نگرانی‌های سازمان‌های مدنی و شهروندان در سراسر جهان محسوب می شود. این مجلۀ رادیوئی از تهدیدات علیه محیط زیست و نیز ابتکارات در جهت بهسازی آن سخن می گوید.

Antal avsnitt: 100

Senaste avsnittet:

En podcast av: ار.اف.ای / RFI

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör ار.اف.ای / RFI. Innehållet i podden är skapat av ار.اف.ای / RFI och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.