Almega poddar
Upphandlingspodden – Avsnitt 10: Det sista om nya LOU
Avsnitt

Upphandlingspodden – Avsnitt 10: Det sista om nya LOU

Stefan Holm och Lotta Oom går igenom de sista nyheterna i den nya LOU. Ingenting talar fortfarande för att Sverige kommer att ha en ny lag i januari, tvärtom. Stefan berättar vad som verkar vettigt och inte i förslagen.